CEO Jan-Fredrik Carlsen samler sine kollegaer til førjulshygge i starten av desember. Med et pyntet juletre, gløgg og julekaker, kan de sammen se tilbake på det som har vært et spennende år i 2021, og videre se frem mot det kommende.

Året 2020 var spennende med stor omstilling og vekst, som vi tok med oss inn i 2021. Året viste seg også å bli et annerledesår med pandemi i verden, og alle nødvendige tilpasninger det førte med seg. Under denne nye situasjonen, lærte vi å arbeide effektivt, både lokalt og internasjonalt, via restriksjoner og elektroniske hjelpemidler.

Optime Subsea satt hårete mål for 2021 og oppnådde stor vekst. Gassellebedrift ble vi også kåret til dette året. Årsaken til denne veksten er de ansatte, da alle har ett felles ønske om å oppnå suksess. Det er menneskene som skaper veksten – gjennom lekenhet, kunnskap, samhandling og innovasjon.  

Dette året har vi hatt mange spennende prosjekter på gang; alt med vår egen banebrytende teknologi innen vårt fagfelt. 2021 ble året vi realiserte vårt nye system ROCS, vi leverte både originalen SCILS og den nyeste versjonen BIG SCILS. Samtidig med disse leveransene, startet vi utviklingen av e-SCILS og bygging av ROCS Deep Water (x 2 stk). Det nyeste skuddet på stammen av våre utviklingsprosjekter, er mSHPU kvalifisering.

Jan-Fredrik Carslen, CEO i Optime Subsea

“We simplify subsea”

ROCS operasjonene vi utførte, kan sammenlignes med et Formel 1 pit-stop. Mellom to operasjoner gjorde Optime Subsea sin Aftermarket-avdeling nødvendige vedlikehold – uten nedetid. Til sammen gjennomførte vi 6 operasjoner med vår nye teknologi, ROCS, i 2021. 

"Keep on innovating"

En ingeniørs drømmeprosjekt har vært E-SCILS, fordi du her kombinerer trådløst og elektronikk, sier Engineering leder Ole-Ivar Sørensen. Her spiller vi også tett på lag med vår kunde Aker BP, som er en viktig sparringspartner. Å ha kundene dine tett på i utviklingsprosjekter, er essensielt, fordi de hjelper deg å strekke deg langt for å skape morgendagens løsninger.  

Ole-Ivar Sørensen, Engineering leder i Optime Subsea

Et annet utviklingsprosjekt der vi jobber tett med kunden vår Equinor, er mSHPU. I utviklingsprosjekter får du det som oftest travelt på de mest kritiske områdene. Engineering handler om å bryte ned fra system til produkt.

Kvalitet i prosjektgjennomgangen handler om sporbarhet og feilsøking, sier Tor Øystein Carlsen. Nettopp dette har vært viktig i gjennomføringen av denne kvalifiseringen, som vi har gjort på oppdrag for våre kunder. Dette produktet vil lede til mange nye kunder på våre system, som vi altså produserer her på hovedkontoret på Notodden.  

Tor Øystein, CTO i Optime Subsea

En vanlig Optime-spirit er å se muligheter. Folka våre kommer jo stadig på nye ideer, som vi setter ut i live. Derfor er det viktig at vi ser på prosessene våre. Et viktig prosjekt i 2021 har derfor vært Product Lifecycle Management (PLM). Vi ser hele tiden etter mer effektiv arbeidsflyt; for hvordan vi bedre kan binde sammen produkt og produksjon, sier Erlend Helgerud. I et år med sterk vekst, har dette vært et helt essensielt prosessarbeid.   

Vi ser hele tiden etter mer effektiv arbeidsflyt; for hvordan vi bedre kan binde sammen produkt og produksjon.” 

Erlend Helgerud i Optime Subsea

"How to meet tomorrow’s needs"

For å møte neste års vekst kom vi, allerede i 2021, godt i gang med et viktig digitaliseringsprosjekt – for kvalitet, effektivisering av prosesser og bygge oss tettere sammen med vår lokasjon i Houston. Det krever gode systemer, individuell kunnskap og gode integrasjoner mellom systemene, sier John Pastor.   

John Pastor i Optime Subsea

Våre ansatte er den viktigste verdien i Optime.”

Jan-Fredrik Carslen, CEO i Optime Subsea

I en kunnskapsbedrift som Optime, lever du av de ansattes ideer og “hode”. Fungerer ikke folkene optimalt, så når du heller ikke målene bedriften har satt seg. Den kollektive tankegangen og ønsket om å lykkes – det må vi opprettholde; uansett hvor stor bedriften vår blir. Alle har misjonen vår “We Simplify Subsea” i ryggmargen. 

Derfor har vi det moro på jobb. Den kollektive “å-lykkes-formelen” vår gjør at det å fremsnakke hverandre ligger helt naturlig for alle ansatte. Vi-får-til-alt-bølgen er større enn noen gang i Optime, sier CEO Jan Fredrik Carlsen. Veksten Optime Subsea har hatt i 2021 vil fortsette inn i 2022, og det krever mer struktur.

Vi leter etter den beste arbeidsflyten mellom de ulike menneskene og arbeidsoppgavene, samtidig som du ser etter den enkeltes potensiale. Derfor er også HR-strategi så viktig, sier HR-sjef Bente Dyste. I vår nye HR-strategi jobber vi mye med hvordan vi tar vare det gode fellesskapet i Optime.

Bente Dyste, HR-sjef i Optime Subsea

Vi har fokus på å bygge relasjoner utenfor kontorene ogsåOptime Challenge var en etterlengtet sosial happening, der vi kunne konkurrere mot hverandre, bygge teamfølelsen og bare være sosiale. Slike happeninger håper vi å få til mange flere av i 2022. 

"Praten i kaffepausene er hvor
vi virkelig blir kollegaer."

Optime bruker vi mye penger på KAFFE. Disse tilfeldige møtene og samlingene er gull verdt for vår fremgang. En av kjerneverdiene i Optime er at vi er lekne. I det legger vi det å være nysgjerrig, utforskende og kreativ. 

Slik er det å være
ny i selskapet

Da alle unner hverandre suksess i Optime, blir også du, som nyansatt, raskt kastet ut i oppgaver med ansvar. Læringskurven har vært bratt og spennende som nyansatt. Det føltes litt som de sa til meg første arbeidsdag: “Velkommen til oss – her har du et nytt prosjekt”. Her får du full tillit og kastes rett ut på dypt vann, sier senior prosjektleder Tor Håkon. Det er en ære at du fra første dag blir ansett som verdifull.   

Tor Håkon, senior prosjektleder i Optime Subsea

2022 for Optime Subsea  

Vi i Optime er opptatt av byen vår Notodden, og rekrutering av ansatte. Nyeste tilskuddet til dette næringssamarbeidet, er utvikling av websiden www.notodden.no, som er laget for nye innbyggere, arbeidssøkere og bedrifter som vil etablere seg i Notodden, sier CEO Jan-Fredrik Carlsen.  

Optime Subsea avslutter året 2021 med å si: Planene neste år viser også bratt kurve oppover for Optime. Vi skal bli enda mer synlig som bedrift – både i nærmiljøet, i Norge og internasjonalt.  Etter at vi signerte avtalen med Halliburton rundt påsketider, har de promotert Optime i sitt nettverk. Optime Subsea er etablert for å vokse sammen med kunder, leverandører og ansatte. 

God jul, og godt nyttår; vi gleder oss til 2022!

CEO Jan-Fredrik Carlsen samler sine kollegaer til førjulshygge i starten av desember. Med et pyntet juletre, gløgg og julekaker, kan de sammen se tilbake på det som har vært et spennende år i 2021, og videre se frem mot det kommende.

Jan-Fredrik Carslen, CEO i Optime Subsea

Året 2020 var spennende med stor omstilling og vekst, som vi tok med oss inn i 2021. Året viste seg også å bli et annerledesår med pandemi i verden, og alle nødvendige tilpasninger det førte med seg. Under denne nye situasjonen, lærte vi å arbeide effektivt, både lokalt og internasjonalt, via restriksjoner og elektroniske hjelpemidler.  

Optime Subsea satt hårete mål for 2021 og oppnådde stor vekst. Gassellebedrift ble vi også kåret til dette året. Årsaken til denne veksten er de ansatte, da alle har ett felles ønske om å oppnå suksess. Det er menneskene som skaper veksten – gjennom lekenhet, kunnskap, samhandling og innovasjon.  

Dette året har vi hatt mange spennende prosjekter på gang; alt med vår egen banebrytende teknologi innen vårt fagfelt. 2021 ble året vi realiserte vårt nye system ROCS, vi leverte både originalen SCILS og den nyeste versjonen BIG SCILS. Samtidig med disse leveransene, startet vi utviklingen av e-SCILS og bygging av ROCS Deep Water (x 2 stk). Det nyeste skuddet på stammen av våre utviklingsprosjekter, er mSHPU kvalifisering.

"We simplify subsea"

ROCS operasjonene vi utførte, kan sammenlignes med et Formel 1 pit-stop. Mellom to operasjoner gjorde Optime Subsea sin Aftermarket-avdeling nødvendige vedlikehold – uten nedetid. Til sammen gjennomførte vi 6 operasjoner med vår nye teknologi, ROCS, i 2021. 

"Keep on innovating"

En ingeniørs drømmeprosjekt har vært E-SCILS, fordi du her kombinerer trådløst og elektronikk, sier Engineering leder Ole-Ivar Sørensen. Her spiller vi også tett på lag med vår kunde Aker BP, som er en viktig sparringspartner. Å ha kundene dine tett på i utviklingsprosjekter, er essensielt, fordi de hjelper deg å strekke deg langt for å skape morgendagens løsninger.  

Ole-Ivar Sørensen, Engineering leder i Optime Subsea

Et annet utviklingsprosjekt der vi jobber tett med kunden vår Equinor, er mSHPU. I utviklingsprosjekter får du det som oftest travelt på de mest kritiske områdene. Engineering handler om å bryte ned fra system til produkt. Kvalitet i prosjektgjennomgangen handler om sporbarhet og feilsøking, sier Tor Øystein Carlsen.

Nettopp dette har vært viktig i gjennomføringen av denne kvalifiseringen, som vi har gjort på oppdrag for våre kunder. Dette produktet vil lede til mange nye kunder på våre system, som vi altså produserer her på hovedkontoret på Notodden.  

Tor Øystein, CTO i Optime Subsea

En vanlig Optime-spirit er å se muligheter. Folka våre kommer jo stadig på nye ideer, som vi setter ut i live. Derfor er det viktig at vi ser på prosessene våre. Et viktig prosjekt i 2021 har derfor vært Product Lifecycle Management (PLM). Vi ser hele tiden etter mer effektiv arbeidsflyt; for hvordan vi bedre kan binde sammen produkt og produksjon, sier Erlend Helgerud. I et år med sterk vekst, har dette vært et helt essensielt prosessarbeid.   

"Vi ser hele tiden etter mer effektiv arbeidsflyt; for hvordan vi bedre kan binde sammen produkt og produksjonn."

Erlend Helgerud i Optime Subsea

"How to meet tomorrow’s needs"

For å møte neste års vekst kom vi, allerede i 2021, godt i gang med et viktig digitaliseringsprosjekt – for kvalitet, effektivisering av prosesser og bygge oss tettere sammen med vår lokasjon i Houston. Det krever gode systemer, individuell kunnskap og gode integrasjoner mellom systemene, sier John Pastor.   

John Pastor i Optime Subsea

"Våre ansatte er den viktigste verdien i Optime."

Jan-Fredrik Carlsen, CEO i Optime Subsea

I en kunnskapsbedrift som Optime, lever du av de ansattes ideer og “hode”. Fungerer ikke folkene optimalt, så når du heller ikke målene bedriften har satt seg. Den kollektive tankegangen og ønsket om å lykkes – det må vi opprettholde; uansett hvor stor bedriften vår blir. Alle har misjonen vår “We Simplify Subsea” i ryggmargen. 

Derfor har vi det moro på jobb. Den kollektive “å-lykkes-formelen” vår gjør at det å fremsnakke hverandre ligger helt naturlig for alle ansatte. Vi-får-til-alt-bølgen er større enn noen gang i Optime, sier CEO Jan Fredrik Carlsen. Veksten Optime Subsea har hatt i 2021 vil fortsette inn i 2022, og det krever mer struktur. / 2022; dette krever mer struktur. 

Vi leter etter den beste arbeidsflyten mellom de ulike menneskene og arbeidsoppgavene, samtidig som du ser etter den enkeltes potensiale. Derfor er også HR-strategi så viktig, sier HR-sjef Bente Dyste. I vår nye HR-strategi jobber vi mye med hvordan vi tar vare det gode fellesskapet i Optime 

Bente Dyste, HR-sjef i Optime Subsea

Vi har fokus på å bygge relasjoner utenfor kontorene ogsåOptime Challenge var en etterlengtet sosial happening, der vi kunne konkurrere mot hverandre, bygge teamfølelsen og bare være sosiale. Slike happeninger håper vi å få til mange flere av i 2022. 

Optime bruker vi mye penger på KAFFE. Disse tilfeldige møtene og samlingene er gull verdt for vår fremgang. En av kjerneverdiene i Optime er at vi er lekne. I det legger vi det å være nysgjerrig, utforskende og kreativ. 

"Praten i kaffepausne er hvor vi virkelig bli kollegaer."

Slik er det å være ny i selskapet

Da alle unner hverandre suksess i Optime, blir også du, som nyansatt, raskt kastet ut i oppgaver med ansvar. Læringskurven har vært bratt og spennende som nyansatt. Det føltes litt som de sa til meg første arbeidsdag: “Velkommen til oss – her har du et nytt prosjekt”. Her får du full tillit og kastes rett ut på dypt vann, sier senior prosjektleder Tor Håkon. Det er en ære at du fra første dag blir ansett som verdifull.   

Tor Håkon, senior prosjektleder i Optime Subsea

2022 for Optime Subsea

Vi i Optime er opptatt av byen vår Notodden, og rekrutering av ansatte. Nyeste tilskuddet til dette næringssamarbeidet, er utvikling av websiden www.notodden.no, som er laget for nye innbyggere, arbeidssøkere og bedrifter som vil etablere seg i Notodden, sier CEO Jan Fredrik Carlsen.  

Optime Subsea avslutter året 2021 med å si: Planene neste år viser også bratt kurve oppover for Optime. Vi skal bli enda mer synlig som bedrift – både i nærmiljøet, i Norge og internasjonalt.  Etter at vi signerte avtalen med Halliburton rundt påsketider, har de promotert Optime i sitt nettverk. Optime Subsea er etablert for å vokse sammen med kunder, leverandører og ansatte. 

God jul, og godt nyttår; Vi gleder oss til 2022!